beth yw paneli solar 9BB

beth yw paneli solar 9BB

Yn y farchnad ddiweddar, rydych chi'n clywed pobl yn siarad am gelloedd solar 5BB, 9BB, M6 math 166mm, a phaneli solar wedi'u torri'n hanner. Efallai y byddwch chi'n drysu gyda'r holl dermau hyn, beth ydyn nhw? Am beth maen nhw'n sefyll? Beth yw'r gwahaniaethau rhyngddynt? Yn yr erthygl hon, byddwn yn esbonio'n fyr yr holl gysyniad a grybwyllir uchod.

Beth yw 5BB a 9BB?

Mae 5BB yn golygu 5 bar bws, dyma'r bariau ariannaidd sy'n argraffu sgrin ar wyneb blaen cell solar. Mae'r bariau bysiau wedi'u cynllunio fel arweinydd sy'n casglu'r trydan. Mae nifer a lled y bar bws yn dibynnu'n bennaf ar faint y gell a'i heffeithlonrwydd wedi'i ddylunio. O ystyried yr amodau gorau posibl a dweud yn ddamcaniaethol, y cynnydd mewn bariau bysiau, y cynnydd mewn effeithlonrwydd. Fodd bynnag, mewn cymwysiadau go iawn, mae'n anodd dod o hyd i bwynt mor optimaidd sy'n cydbwyso lled bar bysiau ac yn lleihau cysgod golau haul i'r eithaf. Cymharwch â chelloedd 5BB sydd â maint arferol 156.75mm neu 158.75mm, mae celloedd 9BB yn cynyddu yn nifer y ddau far a maint y gell sy'n 166mm yn y rhan fwyaf o achosion, ar wahân i hynny, mae 9BB yn defnyddio stribed weldio crwn i leihau'r cysgod i'r eithaf. Gyda'r holl dechnegau gwell newydd hyn, mae celloedd solar 166mm 9BB yn cynyddu perfformiad allbwn yn sylweddol.

Beth yw paneli solar celloedd wedi'u torri hanner?

Os ydym yn torri cell solar maint llawn yn ei hanner trwy beiriant deisio laser, gan weldio pob hanner cell mewn cyfresi llinyn a gwifrau cyfochrog dwy gyfres, gan eu crynhoi o'r diwedd fel un panel solar. Arhoswch yr un peth â phwer, mae ampere gwreiddiol y gell lawn wedi'i rannu â dau, mae'r gwrthiant trydan yr un peth, ac mae'r golled fewnol yn cael ei ostwng i 1/4. Mae'r holl ffactorau hyn yn cyfrannu at y gwelliannau ar allbwn cyfan.

what is 9BB solar panels

Beth yw manteision paneli solar 166mm 9BB a hanner cell?
1: Mae hanner cell yn dechnegol yn gwella pŵer paneli solar i oddeutu 5-10w.
2: Gyda'r gwelliant mewn effeithlonrwydd allbwn, gostyngodd yr ardal osod 3%, a gostyngodd y gost gosod 6%.
3: Mae techneg hanner cell yn lleihau risgiau crac y celloedd a difrod bariau bysiau, ac felly'n cynyddu sefydlogrwydd a dibynadwyedd arae solar.


Amser post: Medi-07-2020