beth yw'r cydrannau mewn panel solar

beth yw'r cydrannau mewn panel solar

Yn gyntaf oll, gadewch i ni edrych ar y diagram cydrannau o baneli solar.

Yr haen ganol iawn yw'r celloedd solar, nhw yw cydran allweddol a sylfaenol panel solar. Mae yna lawer o fathau o gelloedd solar, os ydym yn trafod o'r safbwynt maint, fe welwch dri maint mawr o gelloedd solar yn y farchnad gyfredol: 156.75mm, 158.75mm, a 166mm. Mae maint y gell solar a'r nifer yn pennu maint y panel, y mwyaf a'r mwyaf yw'r gell, y mwyaf fydd y panel. Mae'r celloedd yn denau iawn ac yn hawdd eu torri, dyna un o'r rhesymau pam rydyn ni'n cydosod celloedd i baneli, y rheswm arall yw mai dim ond hanner folt y gall pob cell ei gynhyrchu, sy'n wirioneddol bell i ffwrdd o'r hyn sydd ei angen arnom i redeg teclyn, felly er mwyn cael mwy o drydan, rydyn ni'n gwifrau'r celloedd mewn cyfresi ac yna'n cydosod holl linyn y gyfres i mewn i banel. Ar y llaw arall, mae dau fath o gelloedd solar silicon: monocrystallian a polycrystallian. Yn gyffredinol, mae'r ystod cyfradd effeithlonrwydd ar gyfer cell poly yn mynd o 18% i 20%; ac mae celloedd mono yn amrywio o 20% i 22%, felly gallwch chi ddweud bod y celloedd mono yn dod ag effeithlonrwydd uwch na chelloedd poly, a'r un peth â phaneli. Mae hefyd yn amlwg y byddwch yn talu mwy am effeithlonrwydd uwch sy'n golygu bod y panel solar mono yn ddrud na phanel solar solar.

Yr ail gydran yw'r ffilm EVA sy'n feddal, yn dryloyw ac sydd â gludedd da. Mae'n amddiffyn y celloedd solar ac yn cynyddu gallu gwrthsefyll dŵr a chorydiad celloedd. Mae ffilm EVA gymwysedig yn wydn ac yn berffaith ar gyfer lamineiddio.

Y gydran bwysig arall yw'r gwydr. Cymharwch â gwydr rheolaidd, gwydr solar yw'r hyn a alwyd yn wydr tymer ultra clir ac isel. Mae'n edrych ychydig yn wyn, wedi'i orchuddio ar yr wyneb i gynyddu'r gyfradd drosglwyddo sy'n uwch na 91%. Mae'r nodwedd dymheru haearn isel yn cynyddu'r cryfder ac felly'n cynyddu gallu mecanyddol a gwrthiant paneli solar. Fel arfer mae trwch gwydr solar yn 3.2mm a 4mm. Mae'r mwyafrif o baneli maint rheolaidd 60 cell a 72 cell yn defnyddio gwydr 3.2mm, ac mae paneli maint mawr fel 96 o gelloedd yn defnyddio gwydr 4mm.

Gall y mathau o ddalen gefn fod yn niferus, cymhwysir TPT gan y mwyafrif o wneuthurwyr ar gyfer paneli solar silicon. Fel arfer mae TPT yn wyn i gynyddu cyfradd adlewyrchu a gostwng tymheredd ychydig, ond y dyddiau hyn, mae'n well gan lawer o gwsmeriaid ddu neu liwiau er mwyn cael ymddangosiad gwahanol.

Yr enw llawn ar gyfer ffrâm yw ffrâm aloi alwminiwm anodized, y prif reswm pam rydym yn ychwanegu ffrâm yw cynyddu gallu mecanyddol panel solar, felly mae'n helpu ar gyfer gosod a chludo. Ar ôl ychwanegu ffrâm a gwydr, mae'r panel solar yn dod yn galed ac yn wydn am bron i 25 mlynedd.

what are the components in a solar panel

Yn olaf ond nid lleiaf, blwch cyffordd. Mae gan bob panel solar safonol flwch cyffordd yn cynnwys blwch, cebl a chysylltwyr. Tra na fydd paneli solar bach neu rai wedi'u haddasu yn cynnwys y cyfan. Mae'n well gan rai pobl glipiau na chysylltwyr, ac mae'n well gan rai gebl hirach neu fyrrach. Dylai blwch cyffordd cymwys fod â deuodau ffordd osgoi i atal man poeth a chylched fer. Mae'r sioeau lefel IP ar y blwch, er enghraifft, IP68, yn nodi bod ganddo allu gwrthsefyll dŵr cryf ac yn caniatáu iddo ddioddef o lawio cynaliadwy. 


Amser post: Medi-07-2020